Vertrouwen is de basis voor een succesvol partnerschap

Bij Cargo Company hechten we enorm veel waarde aan de zorgvuldige behandeling van uw gegevens. We begrijpen dat het vertrouwen dat u in ons stelt bij het delen van informatie voor offertes en transport cruciaal is en van groot belang. Als toonaangevende expediteur en transportorganisator rust onze kernactiviteit op vertrouwen. U kunt erop rekenen dat wij uw gegevens met de hoogste mate van integriteit en professionaliteit behandelen, omdat vertrouwen de basis vormt van een succesvolle partnerschap.
Privacyverklaring
Voor ons is het belangrijk dat u weet over welke gegevens van u we beschikken en waarvoor deze gebruikt worden.
Hieronder vindt u een beknopt overzicht met alle relevante onderwerpen. We hebben de informatie zo helder mogelijk voor u omschreven. Via de link ‘meer informatie’ kunt u steeds per onderwerp detailinformatie over dat onderwerp bekijken, of u scrollt eenvoudig verder naar beneden. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op privacy@cargocompany.nl
Welke informatie van u verwerken we en hoe komen we hieraan?
Wanneer u onze website bezoekt, contact opneemt via de chatfunctie, een offerteaanvraag invult, een order plaatst of een e-mail verstuurt, ontvangen en verzamelen we verschillende soorten informatie. Meer informatie link naar artikel 1
Hoe gebruiken we uw informatie en waarom?
De gegevens worden gebruikt om u een passende offerte aan te bieden, uw opdracht correct uit te voeren en voor het verbeteren van de website en de marketingcampagne. Meer informatie link naar artikel 2
Worden uw gegevens gedeeld met derden en waarom gebeurt dit?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere transportondernemingen, rederijen en douaneagentschappen, maar ook met ons marketingbureau en webdevelopers. Meer informatie link naar artikel 3
Welke rechten heeft u?
U heeft recht op toegang tot en inzage in de informatie die wij over u hebben. Verder kunt u uw gegevens laten aanvullen of wijzigen. Meer informatie link naar artikel 4
Bescherming van uw gegevens
We doen onze uiterste best om uw gegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat deze op een correcte wijze verwijderd en/of vernietigd worden. Meer informatie link naar artikel 5
Contacteer ons
Heeft u vragen over deze verklaring of wilt u graag informatie ontvangen over de gegevens die we van u hebben? Neem dan contact met ons op. Meer informatie link naar artikel 6
 
Artikel 1 – Welke informatie van u verwerken we en hoe komen we hieraan?
Hieronder vindt u de gegevens die wij van u verwerken:
Gegevens die door u zijn verstrekt om de dienst die u heeft afgenomen te kunnen leveren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en btw-nummer.
Afgeleide gegevens die wij verkrijgen wanneer u onze digitale diensten (de website, chatfunctie en e-mail) gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld het apparaat waarmee u onze sites bezoekt, de door u bezochte pagina’s in ons netwerk, de door u gelezen artikelen, locatie van lezen, klikken op onze banners en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en klikken. Deze gegevens worden uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld met behulp van cookies. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat u (een van) onze site(s) bezoekt en de cookies accepteert.
Gegevens die voortvloeien uit uw contactgeschiedenis, zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en informatie voortkomend uit kennismakingsgesprekken. Dit contact kan op initiatief van u of van ons zijn.
 
Artikel 2 – Hoe gebruiken we uw informatie en waarom?
 
Om onze diensten uit te kunnen voeren hebben we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens nodig om een offerte te kunnen opstellen of om uw levering uit te voeren en u een factuur te kunnen sturen. Daarnaast kunt u ons via verschillende kanalen bereiken, zoals telefoon, post, e-mail en chat. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
Om wettelijke verplichtingen na te komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.
Uw persoonsgegevens worden tevens gebruikt om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld informatie met betrekking tot het klikgedrag op onze website om te analyseren welke webpagina’s en artikelen het meest of minst gelezen worden. Zo kunnen we voorkeuren en interessegebieden afleiden.
 
Artikel 3 – Worden uw gegevens gedeeld met derden en waarom gebeurt dit?
 
Cargo Company zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, delen of op een andere manier commercieel beschikbaar stellen aan derden. Voor zover uw gegevens aan derden wordt verstrekt, is dat enkel met uw goedkeuring of worden de gegevens dermate geanonimiseerd dat deze op geen enkele manier herleid kunnen worden tot uw persoon.
Cargo Company maakt, in het kader van incasso van facturen, gebruik van incassobureaus. In het geval van wanbetaling kan Cargo Company de vordering overdragen aan dergelijke derden. In dat geval worden de noodzakelijke gegevens overgedragen om de vordering te kunnen innen.
 
Artikel 4 – Welke rechten heeft u?
U heeft de volgende rechten:
Informatie en inzage: We informeren u graag over welke gegevens we van u beschikken en waarvoor we deze gebruiken.
Rectificatie: U kunt uw gegevens laten aanpassen, aanvullen of verbeteren. Als u ons laat weten wat uw wensen zijn, passen wij dit graag voor u aan.
Vergetelheid/Verwijdering: U heeft de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor het laten verwijderen van uw gegevens. Houd er rekening mee dat het verwijderen van gegevens niet mogelijk kan zijn wanneer de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Tevens kan het zijn dat de gegevens nog tijdelijk nodig zijn voor andere doeleinden zoals het voeren van de administratie.
Beperking: U heeft de mogelijkheid om de verwerking van uw gegevens te laten beperken als u vindt dat uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden.
Bezwaar/Verzet: U heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, zorgen wij ervoor dat die verwerking zo snel mogelijk wordt beëindigd.
Overdraagbaarheid: Als u wilt dat we uw gegevens verstrekken aan een derde partij, kunt u daartoe een verzoek indienen via privacy@cargocompany.nl.
 
Artikel 5 – Bescherming van uw gegevens
Cargo Company heeft veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van het type informatie wat we verwerken.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn.
Als onderdeel van een wereldwijd transportnetwerk maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan een groot aantal zich buiten Europa bevinden. Om de gehele logistieke keten voor u te verzorgen, kunnen uw gegevens buiten Europa terecht komen.
Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat uw gegevens steeds op een hoog niveau worden beschermd. We nemen daarom de nodige veiligheidsmaatregelen. Wanneer uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen:
Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen
EU-VS Privacyschild
Bindende bedrijfsregels
Bindende regels voor bedrijfsprocessen
 
Artikel 6 – Contacteer ons
Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy@cargocompany.nl U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).